Yayasan

Akta: Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah
Nomor: 01.-   tahun 2018
Notaris: Khairulnas, SH, MKn

SK Menteri: Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah
Nomor: AHU-0013246.AH.01.04. Tahun 2018

Ketua Yayasan: Buya Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA
Sekretaris: Ir. H. Mazman Mazni Mustafa