Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falaq

Buya Dr Afifi Fauzi Abbas

Assoc Prof bidang Fiqh & Syariah, IAIN Bukittinggi | PDM Limapuluhkota, Majlis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah | Ketua Dewan Pembina MUI Limapuluhkota | Ketua Dewan Pembina Yayasan Darulfunun

Tan Abdullah A Afifi

Peneliti IDRIS. Mahasiswa di Graduate School of Business GSB-UKM Malaysia dan BMAS Ushulluddin International Open University (IOU). Fokus: Teknologi, Peradaban Islam, Kebijakan dan Ekonomi Islam, Ekonomi Regional.

Penulis:
Afifi Fauzi Abbas, Abdullah A Afifi (editor)

Abstraksi:
Buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai ibadah Puasa di dalam Islam, dalil-dalil yang menjelaskan tentang puasa dan kewajiban puasa Ramadhan, dan juga keringananan-keringanan (rukhsah) yang membolehkan untuk tidak berpuasa, juga beberapa anjuran amal yang menyertai puasa. Buku ini juga menjelaskan ilmu falaq, rukyatul hilal, metode hisab dan perkembangan metode tersebut. Buku ini juga menjelaskan bagaimana keilmuan hisab ini sudah diadopsi secara massif dalam fiqih juga praktek khususnya di Indonesia. Buku ini juga memberikan pandangan tentang urgensi penggunaan hisab secara global dan juga aplikasinya dalam isu regional.

April 2020

Penerbit:
YDFA & Darulfunun Institute

Cetakan:
Pertama (online pdf)