Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falaq

Buya Dr Afifi Fauzi Abbas

Assoc Prof bidang Fiqh & Syariah, IAIN Bukittinggi | PDM Limapuluhkota, Majlis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah | Ketua Dewan Pembina MUI Limapuluhkota | Ketua Dewan Pembina Yayasan Darulfunun

Penulis:
Afifi Fauzi Abbas, Abdullah A Afifi (editor)

Abstraksi:
Buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai ibadah Puasa di dalam Islam, dalil-dalil yang menjelaskan tentang puasa dan kewajiban puasa Ramadhan, dan juga keringananan-keringanan (rukhsah) yang membolehkan untuk tidak berpuasa, juga beberapa anjuran amal yang menyertai puasa. Buku ini juga menjelaskan ilmu falaq, rukyatul hilal, metode hisab dan perkembangan metode tersebut. Buku ini juga menjelaskan bagaimana keilmuan hisab ini sudah diadopsi secara massif dalam fiqih juga praktek khususnya di Indonesia. Buku ini juga memberikan pandangan tentang urgensi penggunaan hisab secara global dan juga aplikasinya dalam isu regional.

April 2020

Penerbit:
YDFA & Darulfunun Institute

Cetakan:
Pertama (online pdf)

REFERENCING STYLES:

APA:
Buya Dr Afifi Fauzi Abbas (5 May 2020). Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falaq. Darulfunun. Retrieved from https://darulfunun.id/insight/islamic-studies-civilization/2020-05-05-panduan-ringkas-berpuasa-di-dalam-islam-fiqh-puasa-dan-metode-falaq.

MLA:
Buya Dr Afifi Fauzi Abbas, Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falaq. Darulfunun, 5 May 2020, https://darulfunun.id/insight/islamic-studies-civilization/2020-05-05-panduan-ringkas-berpuasa-di-dalam-islam-fiqh-puasa-dan-metode-falaq.