All posts by Faisal Tehrani

Mohd Faisal Musa atau Faisal Tehrani adalah seorang sasterawan yang berminat dengan perbagai perkara, dari kesusasteraan, filem, budaya, sejarah, politik, hak asasi manusia. Beliau bertugas sebagai felo di Institur Alam dan Tamadun Melayu (UKM), Felo Pelawat di SEAS-Yusuf Ishak dan Felo Bersekuti di Weatherhead Center, Universiti Harvard.